Uitkering

Een uitkering is een geldbedrag dat aan een persoon wordt betaald. Denk aan de WW-uitkering, AOW-uitkering, Ziektewet-uitkering of WIA-uitkering.

WW-uitkering

De WW-uitkering is een uitkering die je ontvangt wanneer je werkloos wordt en aan een aantal voorwaarden voldoet. Je moet bijvoorbeeld een werknemer zijn. Het begrip werknemer wordt breed uitgelegd en is zelfs van toepassing op thuiswerkers, muzikanten en artiesten. Ook moet je verzekerd zijn voor werkloosheid. Hiernaast moet er sprake zijn van arbeidsurenverlies en loonverlies om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Als je een WW-uitkering wil ontvangen moet je beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden, waarmee wordt gedoeld dat je bijvoorbeeld bereid bent om te werken. 

AOW-uitkering

De AOW-uitkering ontvang je als je 65 jaar wordt. Er zijn plannen om de AOW leeftijd te verhogen, waardoor de AOW-uitkering pas later wordt verstrekt. De AOW-uitkering wordt geregeld in de Algemene Ouderdomswet. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van je thuissituatie. Woon je samen, dan ontvang je een andere AOW-uitkering dan wanneer je alleenstaand bent. 

Ziektewet-uitkering

We kennen in Nederland ook de zogenaamde Ziektewet-uitkering, die ook wel ziekengeld wordt genoemd. Je ontvangt de Ziektewet-uitkering als je arbeidsongeschikt bent in de zin van de Ziektewet. Over arbeidsongeschiktheid in de Ziektewet lees je hier meer. De Ziektewet-uitkering is in principe 70% van het dagloon. Het dagloon is vastgesteld op een bepaald maximum bedrag. De duur van de Ziektewet-uitkering is 104 weken. Na 104 weken stopt de Ziektewet-uitkering en kan je misschien een WIA-uitkering ontvangen.

WIA-uitkering

De WIA-uitkering bestaat eigenlijk uit twee uitkeringen. Er is een uitkering voor mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, de WGA-uitkering en een uitkering voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn, de IVA-uitkering. Lees hier meer over de WIA-uitkering.

WGA-uitkering

Voor de WGA-uitkering moet je gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Afhankelijk van of je aan een aantal voorwaarden voldoet zal je WGA-uitkering hoger of lager uitpakken.

IVA-uitkering

De IVA-uitkering is een WIA-uitkering voor mensen die geheel arbeidsongeschikt zijn. Je kan hierdoor aanspraak maken op 75% van het gemaximeerde dagloon. Voordat je in aanmerking komt voor de IVA-uitkering, moet je een wachttijd van 104 weken hebben doorlopen, waarin je een Ziektewet-uitkering kan krijgen.