Whiplash vergoeding

Hoe verhaal je de letselschade van een whiplash op de veroorzaker, zodat je een letselschadevergoeding kunt krijgen? Het verkrijgen van een letselschadevergoeding voor de letselschade door een whiplash is zeker mogelijk, maar het is wel moeilijk om een vergoeding voor een whiplash te krijgen.

Whiplash vergoeding - lang proces

Het duurt vaak lang voordat een whiplash vergoeding wordt toegekend, omdat het nogal eens lastig is om de klachten van de whiplash op het ongeval terug te voeren. Vlak na het ongeval is het nog duidelijk dat de klachten door de whiplash komen, maar naar gelang het ongeluk verder in het verleden komt wordt het moeilijker om de klachten toe te schrijven op het ongeluk. Ook kan het lastig zijn om de klachten medisch te objectiveren. Medische objectiveerbaarheid betekent dat de klachten van de whiplash medisch moet worden aangetoond. Bij een gebroken been is het eenvoudig om de klachten medisch te objectiveren, maar bij een whiplash is dit doorgaans lastiger.

Inschakelen letselschade advocaat

Omdat het lastig kan zijn om een whiplash vergoeding te krijgen is het verstandig meteen een letselschade expert of letselschade advocaat in te schakelen om zo een zo hoog mogelijke letselschadevergoeding voor je whiplash te ontvangen. Je kunt hier direct een letselschade expert of een letselschade advocaat inschakelen.

Causaal verband whiplash vergoeding

Het is lastig om voor de letselschade uit de whiplash een schadevergoeding te krijgen. Het zogenaamde causale verband, ook wel oorzakelijk verband genoemd, zal soms lastig te bewijzen zijn. Het causale verband bestaat uit de vraag in hoeverre de schade wordt veroorzaakt door de handelingen van een persoon of door een gebeurtenis. De schade moet verder ook aan de dader kunnen worden toegerekend.

Problemen letselschadevergoeding whiplash

Vaak wordt het hiervoor omschreven causaal verband ontkent door de veroorzaker van het ongeluk dat tot de whiplash heeft geleid.

Whiplash niet door ongeluk

Bij een whiplash wordt dan vaak ontkent dat het ongeluk de reden is van langdurige klachten en vaak wordt ontkent dat het ongeluk verantwoordelijk is voor de ernst van de whiplash. Ook wordt gesteld dat de klachten niet aantoonbaar zijn.

Beperkingen niet door whiplash

Ook wordt vaak beargumenteerd dat de beperkingen waarvan het slachtoffer stelt dat ze door de whiplash komen niet overeenkomen met de klachten die het slachtoffer van de letselschade heeft. Met beperkingen wordt gedoeld op bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, maar ook het verlies van vrijetijdsbesteding en hobby’s (sommige activiteiten kan je niet meer verrichten).

Predispositie klachten

Meestal zal in een juridische procedure worden aangevoerd dat er reeds een predispositie was bij het slachtoffer voor de klachten waarvan het slachtoffer stelt dat ze door de whiplash en het ongeluk zijn veroorzaakt. Als iemand reeds nekklachten had voordat hij een ongeluk kreeg zou kunnen worden geconcludeerd dat deze persoon een predispositie of pre-exitentie heeft voor nekklachten. De nekklachten kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan door een eerder ongeluk dat het slachtoffer had of door aanleg. Met predispositie wordt dus gedoeld op het feit dat er al klachten waren voor het ongeval.  Bij de toekenning van een vergoeding voor de letselschade door de whiplash kan men rekening houden met de predispositie. De letselschadevergoeding zal kunnen worden verlaagd als er een predispositie is. Dit is echter geheel afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Vergoeding whiplash

Een vergoeding voor de whiplash wordt ook wel smartengeld genoemd. Bij de vaststelling van de hoogte van de whiplash worden de hierboven omschreven factoren meegenomen. Ondanks dat het er misschien op lijkt dat er nooit een letselschadevergoeding voor whiplash letselschade gegeven, is dat wel degelijk het geval. Men houdt rekening met de leeftijd van het slachtoffer, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, het verlies van hobby’s en vrijetijdsbesteding bij de vaststelling van de letselschadevergoeding. Er wordt dus naar het concrete slachtoffer gekeken. Het gaat erom hoe je vóór de letselschade door de whiplash leefde, wat je leefstijl was en wat je toekomstplannen waren.