WIA-uitkering, IVA-uitkering en WGA-uitkering

Meer informatie betreffende de Wet WIA specifiek kan je hier vinden.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt vs duurzaam en volledig arbeidsongeschikt

In de Wet WIA wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en werknemers die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent kan je in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Ben je duurzaam en volledig arbeidsongeschikt, dan kan je in aanmerking komen voor een zogenaamde IVA-uitkering.

IVA-uitkering bij duurzaam en volledige arbeidsongeschiktheid

Een IVA-uitkering zorgt ervoor dat een duurzaam en volledig arbeidsongeschikte werknemer aanspraak kan maken op 75% van het (gemaximeerde) dagloon. Er kan dus geen aanspraak worden gemaakt op meer dan 75% van € 197,00. Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om aanspraak op de IVA-uitkering te maken.

Wachttijd is doorlopen

Ten eerste moet een werknemer die aanspraak wil maken op de IVA-uitkering een wachttijd van 104 weken hebben doorlopen. Tijdens deze wachttijd kan hij aanspraak maken op ziekengeld of doorbetaling van loon.

Geen uitsluitingsgronden

Ten tweede moeten er zich geen uitsluitingsgronden voordoen. Uitsluitingsgronden zijn bijvoorbeeld werknemers die bij aanvang van de verzekering al volledig arbeidsongeschikt waren of die zijn gedetineerd. Ook werknemers die niet meer in Nederland wonen hebben geen recht op een IVA-uitkering. Als iemand 65 jaar oud is geworden vervalt ook het recht op een IVA-uitkering.

Volledig arbeidsongeschikt

Om aanmerking te maken op de IVA-uitkering moet je verder volledig arbeidsongeschikt zijn. Dit houdt in dat je 80-100% arbeidsongeschikt moet zijn. Je mag nog 20% van het maatmanloon verdienen, dat inhoudt 20% van wat een gemiddeld gezonde persoon met soortgelijke opleiding en ervaring als de werknemer in kwestie zou verdienen.

Duurzaam arbeidsongeschikt

Je arbeidsongeschiktheid moet ook duurzaam zijn. Dit houdt in dat sprake is van een medisch stabiele of verslechterende situatie of een medische situatie, waarbij op lange termijn geen verbetering zal komen.

WGA-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Je kan een WGA-uitkering ontvangen als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Als je aan een referte-eis voldoet kan je in aanmerking komen voor een loongerelateerde uitkering van 70% van het dagloon. Let op dat dit een gemaximeerd dagloon is en dat het maximum dagloon waarmee wordt gerekend € 197,00 bedraagt. Als de maximum duur van de loongerelateerde uitkering is verstreken of als niet aan de referte-eis wordt voldaan, heb je recht op een vervolguitkering. Deze bestaat uit een bepaald percentage van het minimumloon en is afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschikt ben verklaard. Als je  een baan kan krijgen waarmee je ten minste 50% van je resterende verdiencapaciteit verdient, kom je in aanmerking voor de loonaanvullingsregeling. Hiermee krijg je een hoger inkomen dan met de vervolguitkering. Dit is dus een stimulans om weer te gaan werken. Als je namelijk je resterende verdiencapaciteit volledig benut, is je uitkering gelijk aan de loongerelateerde uitkering. Om aanspraak te maken op een WGA-uitkering moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen die hieronder worden besproken.

Wachttijd is doorlopen

Ook om in aanmerking te komen voor een WGA-uitkering moet de wachttijd van 104 weken zijn doorlopen.

Geen uitsluitingsgronden

Net zoals bij de IVA-uitkering bij duurzame volledige arbeidsongeschiktheid moet je niet onder een van de uitsluitingsgronden vallen wil je een WGA-uitkering krijgen wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De uitsluitingsgronden zijn dezelfde als bij de IVA-uitkering zijn genoemd.

Eisen aan arbeidsongeschiktheid

Om in aanmerking te komen voor een WGA-uitkering dien je minimaal 35% arbeidsongeschikt te zijn. Als je dus mindere dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan heb je geen recht op een WGA-uitkering. Hiernaast komen arbeidsgeschikten die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, maar niet in duurzame zin in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Referte-eis

Nadat aan de twee eisen hierboven is voldaan: geen uitsluitingsgronden en voldoende arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsgeschikt, komt de referte-eis in beeld. De referte-eis uit de Wet WIA houdt in dat de werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt in de 36 weken voordat zijn recht op loon is geëindigd, in 26 weken als verzekerde arbeid heeft verricht. Indien aan de referte-eis is voldaan ontvang je een loongerelateerde uitkering. Hierover later meer. Voldoe je niet aan de referte-eis, dan krijg je een vervolguitkering.

Loongerelateerde uitkering WGA

De loongerelateerde uitkering die dus wordt toegekend aan de arbeidsongeschikte persoon die voldoet aan de referte-eis bedraagt 70% van het maandloon nadat hiervan het in die maand verdiende inkomen is afgetrokken. Er geldt wel een gemaximeerd dagloon. De duur van de WGA-uitkering is gerelateerd aan de duur van het arbeidsverleden van de werknemer. De basis duur is drie maanden, welke kan worden verlengd met een maand voor elk kalenderjaar dat het arbeidsverleden van de werknemer langer heeft geduurd dan deze drie maanden. De totale maximale uitkeringsduur van de uitkering uit WGA is 38 maanden.

Loonaanvullingsuitkering en/of vervolguitkering WGA

Nadat de periode dat de loongerelateerde uitkering van de WGA is verstreken of in het geval dat de referte-eis niet is vervuld meteen, komen de loonaanvullingsuitkering en/of de vervolguitkering van de WGA uit de Wet WIA aan bod, die reeds hierboven zijn besproken.